Bethesda

Vanuit de medewerkers van Holland-Help is al vaker opgemerkt dat zij eigenlijk vinden dat ze te weinig kunnen doen voor sommige hulpbehoevenden. Er wordt een voedselpakket en kleding verstrekt, maar door de enorme omvang van de stroom hulpgoederen is voor iets aanvullends geen tijd. Te denken valt aan kleine reparaties, een pastoraal gesprek, hulp bij het op orde krijgen van financiën, coaching van ouders met jonge kinderen.

In het laatste jaren hebben we, samen met de mensen van Holland-Help, serieuze plannen gemaakt om hierin te voorzien. Door het werk dat Holland-Help in het noorden van Moldavië deed, signaleerden zij veel problemen, vooral bij gezinnen met kinderen. Dit project heeft de naam Betesda gekregen, naar de Bijbelse plaats waar het water in beweging kwam. De eerste die in dit water terecht kwam werd genezen. Holland-Help wil helpen de mensen bij het water te komen, figuurlijk gesproken.

Afgesproken is dat in Balti en omgeving behoeftige gezinnen (met kinderen) worden geselecteerd (via sociale dienst en kerken) en dat getracht wordt hun situatie te verbeteren door kleine bouwkundige aanpassingen, aanschaf van noodzakelijk huisraad en/of morele ondersteuning en coaching door “modale” gezinnen. De financiële ondersteuning komt vanuit Nederland. Er wordt een budget ter beschikking gesteld, verantwoording wordt achteraf gegeven. Het gaat niet om grote bedragen, veelal zijn investeringen onder 100 Euro voldoende om een aanzet tot verbetering van de situatie te geven.