Welkom

 

Stichting Holland-Moldova is in december 1999 opgericht en statutair gevestigd in Apeldoorn. De stichting zet het werk voort dat door de Unie van Nederlandse Baptistengemeenten is begonnen in het armste land van Europa; Moldavië.  Stichting Holland-Moldova wordt door de belastingdienst gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit maakt giften voor donateurs belastingaftrekbaar.

Stichting Holland-Moldova stelt zich tot doel: het verlenen van, al dan niet financiële hulp en ondersteuning in de ruimste zin van het woord,  aan de samenleving van de Republiek Moldavië en daar gevestigde instellingen en personen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (Statuten, artikel 2).

Stichting Holland-Moldova gelooft in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, politieke voorkeur of etniciteit. Door het aangaan van een langdurige relatie met mensen en instellingen in de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië willen wij ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het land en een eerlijke verdeling tussen rijk en arm.

Hoewel het eerste contact via kerken tot stand is gekomen en veel van de relaties nog steeds kerkelijk gebonden zijn, is de visie van het stichtingsbestuur dat alle mensen gelijk zijn en gelijk behandeld dienen te worden. Deelname aan projecten en activiteiten, zowel in Nederland als in Moldavië, staat voor iedereen open.

De activiteitenportefeuille van Stichting Holland-Moldova is divers en varieert van het organiseren van verkennings- en hulpreizen, ondersteunen van zomerkampen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, het ondersteunen van een verzorgingstehuis tot het realiseren van structurele voorzieningen op kleinschalig niveau voor arme gezinnen.

De activiteiten worden gebonden door een aantal beleidsopvattingen die de stichting is toegedaan:

–              Zowel de hulpvraag als de realisatie van de uiteindelijke oplossing komt uit het land zelf;

–              Stichting Holland-Moldova faciliteert door middelen vrij te maken (mensen en geld);

–              Hulp concentreert zich op maatschappelijk zwakkere groepen en individuen;

–              Hulp is zoveel mogelijk gericht op het leveren van een bijdrage van structurele aard;

–              Hulp is complementair aan andere initiatieven en komt tot stand binnen een vertrouwd netwerk van partners, zowel uit Moldavië als uit Nederland als uit andere landen.

 

Het bestuur van Stichting Holland-Moldova bestaat uit:

Jan te Sligte        –              Voorzitter

Wim Hart            –              Penningmeester

Henk van Vliet  –              Secretaris

Meest recente bericht

 

  • Project toiletten school Gradinita

    Stel je voor dat je kind naar een school gaat waar het sanitair er zo uit ziet 😱. In Gradinita, een dorpje ten zuiden van de hoofdstad Chisinau, is dat het geval. Ook voor het Moldavische schoolbestuur was dit niet aanvaardbaar, maar omdat er geen geld was om de boel te renoveren, zijn er op het schoolplein buitentoiletten gemaakt: gewoon een gat in de grond, bakstenen muren en een dak van asbest golfplaten. Ca. 100 leerlingen van 6 tot 16 jaar moeten door kou en modder daarheen bij hoge nood.

    Deze zomer zal de toiletgroep in het schoolgebouw worden opgeknapt door Fundatia Daniël, de stichting van onze goede vriend en tolk Roman! En wij gaan hem daar bij helpen. De plannen zijn gemaakt en goedgekeurd, de werklui zijn er klaar voor om in juli en augustus, als de school voor de zomervakantie gesloten is, de werkzaamheden uit te voeren. De gemeente zorgt voor alle aan- en afvoerleidingen en -buizen en het vervangen van ramen en deuren en ook een Engelse Stichting draagt financieel bij.

    Er ontbreekt nog ca. €4.000 om dit project uit te kunnen voeren. Dat bedrag zouden wij graag willen bijdragen, doet u ook mee? Uw gift kunt u overmaken op NL95 INGB 068 11 32 795, Stichting Holland-Moldova in Apeldoorn.