Welkom

 

Stichting Holland-Moldova is in december 1999 opgericht en statutair gevestigd in Apeldoorn. De stichting zet het werk voort dat door de Unie van Nederlandse Baptistengemeenten is begonnen in het armste land van Europa; Moldavië.  Stichting Holland-Moldova wordt door de belastingdienst gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit maakt giften voor donateurs belastingaftrekbaar.

Stichting Holland-Moldova stelt zich tot doel: het verlenen van, al dan niet financiële hulp en ondersteuning in de ruimste zin van het woord,  aan de samenleving van de Republiek Moldavië en daar gevestigde instellingen en personen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (Statuten, artikel 2).

Stichting Holland-Moldova gelooft in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, politieke voorkeur of etniciteit. Door het aangaan van een langdurige relatie met mensen en instellingen in de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië willen wij ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het land en een eerlijke verdeling tussen rijk en arm.

Hoewel het eerste contact via kerken tot stand is gekomen en veel van de relaties nog steeds kerkelijk gebonden zijn, is de visie van het stichtingsbestuur dat alle mensen gelijk zijn en gelijk behandeld dienen te worden. Deelname aan projecten en activiteiten, zowel in Nederland als in Moldavië, staat voor iedereen open.

De activiteitenportefeuille van Stichting Holland-Moldova is divers en varieert van het organiseren van verkennings- en hulpreizen, ondersteunen van zomerkampen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, het ondersteunen van een verzorgingstehuis tot het realiseren van structurele voorzieningen op kleinschalig niveau voor arme gezinnen.

De activiteiten worden gebonden door een aantal beleidsopvattingen die de stichting is toegedaan:

–              Zowel de hulpvraag als de realisatie van de uiteindelijke oplossing komt uit het land zelf;

–              Stichting Holland-Moldova faciliteert door middelen vrij te maken (mensen en geld);

–              Hulp concentreert zich op maatschappelijk zwakkere groepen en individuen;

–              Hulp is zoveel mogelijk gericht op het leveren van een bijdrage van structurele aard;

–              Hulp is complementair aan andere initiatieven en komt tot stand binnen een vertrouwd netwerk van partners, zowel uit Moldavië als uit Nederland als uit andere landen.

 

Het bestuur van Stichting Holland-Moldova bestaat uit:

Jan te Sligte        –              Voorzitter

Wim Hart            –              Penningmeester

Henk van Vliet  –              Secretaris

Meest recente bericht

 

 • Van het bestuur

  Het is een jaar geleden dat onze laatste nieuwsbrief is uitgekomen. Een roerig jaar, waar Moldavië nauw betrokken is geraakt bij de oorlog in buurland Oekraïne en de spanning van een mogelijke Russische invasie heel erg werd gevoeld. De arme Moldaviërs hebben uiterst gastvrij vluchtelingen opgevangen, gehuisvest en gevoed en doen dat nog steeds. We zijn blij dat we hen in deze moeilijke tijden kunnen ondersteunen.


  Crisis, ook in Moldavië

  Het zijn moeilijke tijden, in Nederland, maar zeker ook in Moldavië. De oorlog in Oekraïne beïnvloedt het leven in Moldavië, er zijn nog bijna 100.000 vluchtelingen in het land en een groot deel van de import vanuit Oekraïne en Rusland is stil komen te vallen. Brandhout en kolen zijn bijna niet te betalen en het gas komt uit Rusland, via Oekraïne: onzeker en heel erg duur. Daarnaast is er een stevige pro-Russische oppositie bezig de sfeer in het land te verzieken en het vertrouwen in president Maia Sandu te ondergraven (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2452303-pakken-cash-en-betaalde-demonstranten-moldavie-vreest-russische-inmenging)

  De Moldaviërs maken zich op voor een koude winter. Hoewel ook daar de opwarming van de aarde merkbaar is, zijn temperaturen van 20 graden onder nul geen uitzondering. Wel blijft het dikke pak sneeuw de laatste jaren uit, wat jammer is, want sneeuw isoleert.

  Stichting Holland-Moldova kan niet anders dan zich inzetten voor de bevolking van Moldavië en gelijktijdig ook voor de Oekraïense vluchtelingen die zij opvangen. We sturen geld waarmee voedsel en brandhout gekocht kan worden. En omdat we inmiddels in Nederland een mooie samenwerking hebben met Stichting GAiN (www.gainhelpt.nu), hebben we nu ook weer de mogelijkheid om hulpgoederen te versturen. Op 13 december zal er nog een vrachtwagen vanuit Sleeuwijk vertrekken met bestemming Balti, en daarvoor kunnen nog hulpgoederen worden ingeleverd.

  Wij zoeken vooral dekens, winterslaapzakken, dikke winterjassen en goede schoenen. Thermokleding en elektrische dekens zijn ook heel erg welkom.
  Voedsel en brandhout willen we ter plaatse kopen, daarvoor sturen we geld.
  En een relatie in Zwartsluis (Erna Kiers) is bezig om 20 ton aardappels te kopen. Misschien in Nederland, waar de prijzen lager liggen, maar dan wordt het transport duurder, of in Moldavië, waar de prijzen hoger zijn. In beide gevallen zal de kiloprijs op bestemming rond de 50 Eurocent liggen, €10 voor een zak van 20kg.

  Het bestuur van Stichting Holland-Moldova dankt u hartelijk voor uw medeleven, gebeden en giften. We zijn graag bereid om over het werk in Moldavië te komen vertellen in uw kerk, vereniging of groep. Neemt u vooral contact met ons op als u vragen of ideeën heeft!