Welkom

 

Stichting Holland-Moldova is in december 1999 opgericht en statutair gevestigd in Apeldoorn. De stichting zet het werk voort dat door de Unie van Nederlandse Baptistengemeenten is begonnen in het armste land van Europa; Moldavië.  Stichting Holland-Moldova wordt door de belastingdienst gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit maakt giften voor donateurs belastingaftrekbaar.

Stichting Holland-Moldova stelt zich tot doel: het verlenen van, al dan niet financiële hulp en ondersteuning in de ruimste zin van het woord,  aan de samenleving van de Republiek Moldavië en daar gevestigde instellingen en personen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (Statuten, artikel 2).

Stichting Holland-Moldova gelooft in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, politieke voorkeur of etniciteit. Door het aangaan van een langdurige relatie met mensen en instellingen in de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië willen wij ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het land en een eerlijke verdeling tussen rijk en arm.

Hoewel het eerste contact via kerken tot stand is gekomen en veel van de relaties nog steeds kerkelijk gebonden zijn, is de visie van het stichtingsbestuur dat alle mensen gelijk zijn en gelijk behandeld dienen te worden. Deelname aan projecten en activiteiten, zowel in Nederland als in Moldavië, staat voor iedereen open.

De activiteitenportefeuille van Stichting Holland-Moldova is divers en varieert van het organiseren van verkennings- en hulpreizen, ondersteunen van zomerkampen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, het ondersteunen van een verzorgingstehuis tot het realiseren van structurele voorzieningen op kleinschalig niveau voor arme gezinnen.

De activiteiten worden gebonden door een aantal beleidsopvattingen die de stichting is toegedaan:

–              Zowel de hulpvraag als de realisatie van de uiteindelijke oplossing komt uit het land zelf;

–              Stichting Holland-Moldova faciliteert door middelen vrij te maken (mensen en geld);

–              Hulp concentreert zich op maatschappelijk zwakkere groepen en individuen;

–              Hulp is zoveel mogelijk gericht op het leveren van een bijdrage van structurele aard;

–              Hulp is complementair aan andere initiatieven en komt tot stand binnen een vertrouwd netwerk van partners, zowel uit Moldavië als uit Nederland als uit andere landen.

 

Het bestuur van Stichting Holland-Moldova bestaat uit:

Jan te Sligte        –              Voorzitter

Wim Hart            –              Penningmeester

Henk van Vliet  –              Secretaris

Meest recente bericht

 

 • Project Bethesda

  Al in 2012 is ons project gestart, genoemd naar de Bijbelse plaats waar het genezende water in beweging kwam, maar men soms hulp nodig had om bij dat water te komen. Dit staat symbool voor de hulp die onze Moldavische partners aan arme gezinnen willen geven om hen zo een zetje te geven om zich uit de armoede te ontworstelen. Het project is kleinschalig, alle verantwoordelijkheid ligt bij onze partners, het geld komt uit Nederland en jaarlijks wordt daarover gerapporteerd.

  Graag vertellen we het verhaal van Artjom Reznik.

  Artjom is 17 jaar en heeft nog 2 jongere broers, die bij hun moeder wonen. Artjom woont bij zijn oma. Het gezin leeft in erbarmelijke omstandigheden, zelfs voor Moldavische begrippen.

  Artjom heeft 2 passies: koken en voetbal. Vanuit het Project Bethesda is zijn opleiding tot kok betaald, zodat Artjom nu een vak heeft en geld kan verdienen. En door het kopen van een voetbaltenue kan hij nu ook meespelen bij zijn voetbalvereniging in Balti. Hij is blij en dankbaar voor deze hulp en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Als dank schreef hij deze brief:

  Mijn naam is Artjom. Ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Moldavië, in de stad Balti. Ik houd van koken en deed mijn studie in het college. Ik speel voetbal en ben fan van deze sport. Mijn droom is professionele voetbal speler te worden. Ik train veel en wil mij doelen bereiken. Ik droom een keer Cristiano Ronaldo te ontmoeten.

  Het potje van Project Bethesda is nu bijna leeg. Graag gaan onze partners door met deze kleinschalige, persoonlijke hulp. Als u ook vertrouwen in hen en hun werkwijze hebt, dan ontvangen wij uw donatie graag onder vermelding van “project Bethesda” op bankrekeningnummer: NL95 INGB 068 113 2795 t.n.v. Stichting Holland-Moldova te Apeldoorn.