Welkom

 

Stichting Holland-Moldova is in december 1999 opgericht en statutair gevestigd in Apeldoorn. De stichting zet het werk voort dat door de Unie van Nederlandse Baptistengemeenten is begonnen in het armste land van Europa; Moldavië.  Stichting Holland-Moldova wordt door de belastingdienst gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit maakt giften voor donateurs belastingaftrekbaar.

Stichting Holland-Moldova stelt zich tot doel: het verlenen van, al dan niet financiële hulp en ondersteuning in de ruimste zin van het woord,  aan de samenleving van de Republiek Moldavië en daar gevestigde instellingen en personen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (Statuten, artikel 2).

Stichting Holland-Moldova gelooft in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, politieke voorkeur of etniciteit. Door het aangaan van een langdurige relatie met mensen en instellingen in de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië willen wij ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het land en een eerlijke verdeling tussen rijk en arm.

Hoewel het eerste contact via kerken tot stand is gekomen en veel van de relaties nog steeds kerkelijk gebonden zijn, is de visie van het stichtingsbestuur dat alle mensen gelijk zijn en gelijk behandeld dienen te worden. Deelname aan projecten en activiteiten, zowel in Nederland als in Moldavië, staat voor iedereen open.

De activiteitenportefeuille van Stichting Holland-Moldova is divers en varieert van het organiseren van verkennings- en hulpreizen, ondersteunen van zomerkampen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, het ondersteunen van een verzorgingstehuis tot het realiseren van structurele voorzieningen op kleinschalig niveau voor arme gezinnen.

De activiteiten worden gebonden door een aantal beleidsopvattingen die de stichting is toegedaan:

–              Zowel de hulpvraag als de realisatie van de uiteindelijke oplossing komt uit het land zelf;

–              Stichting Holland-Moldova faciliteert door middelen vrij te maken (mensen en geld);

–              Hulp concentreert zich op maatschappelijk zwakkere groepen en individuen;

–              Hulp is zoveel mogelijk gericht op het leveren van een bijdrage van structurele aard;

–              Hulp is complementair aan andere initiatieven en komt tot stand binnen een vertrouwd netwerk van partners, zowel uit Moldavië als uit Nederland als uit andere landen.

 

Het bestuur van Stichting Holland-Moldova bestaat uit:

Jan te Sligte        –              Voorzitter

Wim Hart            –              Penningmeester

Henk van Vliet  –              Secretaris

Meest recente bericht

 

 • Update over COVID-19

  Het is het einde van de winterperiode en de laatste voedselpakketten worden uitgedeeld in het kader van de winterhulp. Maar hoe is de situatie in Moldavië met betrekking tot Corona? We herinneren ons nog levendig de besmettingen in Tabita in het vorig voorjaar, maar hoe is het nu?

  Romeo Cucireav schrijft (9 maart 2021): “Vorige week was voor Moldavië behoorlijk moeilijk in termen van aantallen en gevallen. Op basis van de tests die donderdag werden verwerkt, bereikten we het record van nieuw bevestigde gevallen sinds het begin van de pandemie. Van 4780 tests kwamen er 1800 positief uit. Ondertussen verkeren 311 patiënten in kritieke toestand en worden dagelijks ongeveer 15-20 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van COVID-19-complicaties.

  Ambtenaren zeggen dat ongeveer 4000 mensen in het hele land in ziekenhuizen liggen, wat betekent dat bijna alle COVID-19-centra op volle capaciteit werken. Ziekenhuizen zijn ook vol. In sommige liggen 2 patiënten op een bed. De komende 2 weken zullen mensen die Moldavië binnenkomen en geen negatieve test hebben ondergaan, 14 dagen lang zichzelf moeten isoleren. Het ministerie van onderwijs gaf de opdracht dat alle scholen en universiteiten de komende twee weken overgaan op online leren. Eenzame ouderen en arme (kinderrijke) gezinnen hebben het het ergst en moeilijkst. Onze actie met voedselpakketten is terecht en op juiste moment! Bedankt daarvoor!

  De werkloosheid wordt ook groter. Een invloed binnen het land maken de failliete bedrijven en de Moldaviërs die uit buitenland terug komen die daar hun baan dankzij het coronavirus kwijt zijn. Volgens de statistieken zijn in de periode van het coronavirus ongeveer 12.000 bedrijven in Moldavië failliet gegaan.

  “Stichting Holland-Moldova blijft zich inzetten voor de ouderen en armsten in Moldavië. In samenwerking met Global Aid Network (GAiN) willen we dit voorjaar een transport organiseren. Een financiële bijdrage voor de transportkosten is van harte welkom op bankrekening NL95 INGB 068 113 2795 t.n.v. Stichting Holland-Moldova te Apeldoorn