De winter komt er aan in Moldavië …


Het is je nauwelijks voor te stellen, maar in een arm land als Moldavië moet men zich echt voorbereiden op de winter. Groente en fruit conserveren, brandstof kopen en andere voorraden inslaan. Dit jaar is de situatie voor veel ouderen en gezinnen extra moeilijk omdat ze door Corona minder mogelijkheden hadden om geld te verdienen in het buitenland en ook de prijzen nog eens zijn gestegen. Daarnaast heeft het sinds mei niet meer geregend, waardoor de opbrengsten van het land tot wel 50% minder zijn. En dus de prijzen ook weer stijgen …

De afgelopen 2 jaar zijn we met een groep Nederlanders in de herfstvakantie in Moldavië geweest. We namen toen best veel geld mee, waarvan voedselpakketten, brandstof en aardappels zijn gekocht die aan arme gezinnen en behoeftige ouderen zijn uitgedeeld (ook nadat we al weer terug in Nederland waren). Hoewel een reis dit jaar niet mogelijk is, willen we toch de uitdeling door laten gaan.

Ons team ter plaatse, Tima, Augustina en Roman, hebben zichzelf het volgende doel gesteld:

  • 200 voedselpakketten á € 15,00
  • 30 kubieke meters hout á € 45,00 (30 gezinnen, ieder begunstigde (gezin) krijgt 1 m3)
  • 8 ton kolen á € 200,00 (20 gezinnen, ieder gezin krijgt 400 kg)
  • 2000 kg aardappelen á €0,50 (40 gezinnen, ieder gezin krijgt 50 kg).

    De arme mensen en gezinnen uit de dorpen hebben voorrang. Uitdeling via de kerken en pastors maar selectie in samenwerking met de sociale diensten van de dorpen.

Inclusief kosten voor het transport ramen we deze actie op € 8.000,00
Helpt u mee deze mensen voor te bereiden op de winter? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer: NL95 INGB 068 113 2795 t.n.v. Stichting Holland-Moldova te Apeldoorn.