Tabita

Het huis Tabita in Jablona is het langst lopende project waar Stichting Holland-Moldova nog steeds bij betrokken is. Ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van de stad Balti, in het dorpje Jablona, is een tehuis gerealiseerd voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en geen familie hebben die voor hen zorgt. Dit zijn voornamelijk ouderen, maar ook mensen met een handicap zijn welkom. Mensen met een chronische ziekte of geriatrische patiënten kunnen niet worden opgenomen omdat de kennis en faciliteiten ontbreken om hen te verzorgen.

Het huis heeft plaats voor maximaal 45 inwoners. Hen wordt huisvesting, eten en een beperkte mate van dagbesteding geboden, wat voor Moldavische begrippen zeer luxe is. Naar Nederlandse maatstaven scoren huisvesting en verzorging hooguit matig.

Het doel voor de komende jaren is om de kwaliteit van zorg te verhogen en de huisvesting te verbeteren. Voor de kwaliteit van zorg is in opdracht van Stichting Holland-Moldova door Stichting Carmel een traject ingezet waardoor, in samenwerking met Saxion Hogeschool Deventer/Enschede, personeelsleden getraind worden en meer samenwerking wordt gezocht met andere instellingen zoals ziekenhuizen in de regio. Ook streven we naar een aanpassing van de organisatiestructuur en een betere betaling van het personeel.

Door het voorzien in een hout gestookte Cv-ketel is de warmtevoorziening gegarandeerd, ook als de gas toevoer ophoudt of onbetaalbaar wordt. Het slaan van een eigen bron voor drinkwater (in 2014) was tevens essentieel. Door de ongunstige ligging moest er een bron van 200 meter diep worden geboord wat zeer kostbaar is. Het aanleggen van een goede watervoorziening is echter van groot belang voor de hygiëne (toiletbezoek, bad/douche, schoonmaak) en voor de keuken.

Een deel van de voedselvoorziening van Tabita wordt geleverd door de naastgelegen boerderij. In ruil voor het gebruik van gronden die aan Tabita toebehoren, levert de boer groente, eieren en vlees.

Tabita is voor financiën afhankelijk van giften, die zij deels krijgt vanuit de pensioenen van de ouderen, deels van (Baptisten) kerken in Moldavië, deels vanuit Nederland via Stichting Holland-Moldova en deels vanuit andere, incidentele bronnen (bijdragen familieleden van de opgenomen personen, andere bronnen in het buitenland). Een verbetering van de kwaliteit van zorg zal ook een grotere financiële last betekenen.