Wat kan ik doen?

Stichting Holland-Moldova doet eigenlijk niets anders dan het kanaliseren van hulp: we zorgen dat uw geld en (zo mogelijk) goederen op en goede plek in Moldavië terecht komen zodat de armste en meest behoeftigen personen en gezinnen worden ondersteund. U bent dus belangrijk, zonder u kunnen we niets. Hoe u kunt bijdragen vertellen we hier onder:

Particulier:

 • deel in de kring van uw familie, vrienden en kennissen deze link en zo mogelijk ook onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/hollandmoldova). Veel mensen zijn niet op de hoogte van de situatie in Moldavië.
 • Jaarlijks houden we een actie voor winterhulp. Voedselpakketten, steenkool, aardappels en hout worden in Moldavië gekocht en uitgedeeld. U kunt kiezen voor het sponsoren van een of meerdere voedselpakket(ten) á €12,50 of voor een andere bijdrage. Zie het artikel Winterhulp 2020.
 • We proberen ook weer incidenteel een hulptransport te organiseren, in samenwerking met Global Aid Network (GAiN). Deze transporten kosten geld, een bijdrage daarvoor is welkom.
 • Een algemene bijdrage voor het werk in Moldavië, incidenteel of periodiek, is van harte welkom op onze bankrekening NL95INGB0681132795.
 • Heeft u specifieke wensen of een speciaal aanbod, mail dan naar secretaris@holland-moldova.nl.

Kerk:

 • Wilt u als kerk een project in Moldavië ondersteunen? Wij kunnen een presentatie houden voor uw gemeente en u helpen met het selecteren van een project en het communiceren met de mensen in Moldavië. Ook een oriënterend bezoek aan Moldavië met een delegatie van uw kerk is mogelijk.
 • Er zijn kerken die jaarlijks een collecte houden voor het werk in Moldavië. Het filmpje op deze pagina kunt u gebruiken om het collectedoel zichtbaar te maken.
 • Wellicht heeft u al een inzameling voor een jaarlijkse rommelmarkt of een ander doel. Denkt u dan ook eens aan Moldavië als bestemming voor bepaalde goederen. Op verzoek kunnen wij u een overzicht geven van veel gevraagde goederen.
 • Wilt u met een groep gemeenteleden een inspirerende reis maken? Dan kunnen wij u daar in begeleiden.
Klik rechtsonder op de drie puntje om deze presentatie te downloaden

Bedrijf:

 • Omdat we al meer dan 20 jaar in Moldavië werken, kennen we veel mensen. Er zijn steeds meer Moldavische ondernemers, waarvan een aantal belangstelling heeft in samenwerking met westerse bedrijven. Heeft u de ambitie om ook in Moldavië activiteiten te ontplooien? Wellicht kunnen wij u aan goede contacten helpen.
 • Machines en producten die niet (meer) aan EU regels voldoen, zijn in Moldavië vaak nog zeer goed bruikbaar. Wij zoeken graag, samen met u, naar een goede bestemming.
 • Transporten zijn duur. Sponsoring in de vorm van het beschikbaar stellen van een vrachtauto of een bijdrage in de kosten is van harte welkom.