Bethesda

Vanuit de medewerkers van Holland-Help is al vaker opgemerkt dat zij eigenlijk vinden dat ze te weinig kunnen doen voor sommige hulpbehoevenden. Er wordt een voedselpakket en kleding verstrekt, maar door de enorme omvang van de stroom hulpgoederen is voor iets aanvullends geen tijd. Te denken valt aan kleine reparaties, een pastoraal gesprek, hulp bij het op orde krijgen van financiën, coaching van ouders met jonge kinderen.

In het laatste jaren hebben we, samen met de mensen van Holland-Help, serieuze plannen gemaakt om hierin te voorzien. Door het werk dat Holland-Help in het noorden van Moldavië deed, signaleerden zij veel problemen, vooral bij gezinnen met kinderen. Dit project heeft de naam Betesda gekregen, naar de Bijbelse plaats waar het water in beweging kwam. De eerste die in dit water terecht kwam werd genezen. Holland-Help wil helpen de mensen bij het water te komen, figuurlijk gesproken.

Afgesproken is dat in Balti en omgeving behoeftige gezinnen (met kinderen) worden geselecteerd (via sociale dienst en kerken) en dat getracht wordt hun situatie te verbeteren door kleine bouwkundige aanpassingen, aanschaf van noodzakelijk huisraad en/of morele ondersteuning en coaching door “modale” gezinnen. De financiële ondersteuning komt vanuit Nederland. Er wordt een budget ter beschikking gesteld, verantwoording wordt achteraf gegeven. Het gaat niet om grote bedragen, veelal zijn investeringen onder 100 Euro voldoende om een aanzet tot verbetering van de situatie te geven.

Graag vertellen we het verhaal van Artjom Reznik.

Artjom is 17 jaar en heeft nog 2 jongere broers, die bij hun moeder wonen. Artjom woont bij zijn oma. Het gezin leeft in erbarmelijke omstandigheden, zelfs voor Moldavische begrippen.

Artjom heeft 2 passies: koken en voetbal. Vanuit het Project Bethesda is zijn opleiding tot kok betaald, zodat Artjom nu een vak heeft en geld kan verdienen. En door het kopen van een voetbaltenue kan hij nu ook meespelen bij zijn voetbalvereniging in Balti. Hij is blij en dankbaar voor deze hulp en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Als dank schreef hij deze brief:

Mijn naam is Artjom. Ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Moldavië, in de stad Balti. Ik houd van koken en deed mijn studie in het college. Ik speel voetbal en ben fan van deze sport. Mijn droom is professionele voetbal speler te worden. Ik train veel en wil mij doelen bereiken. Ik droom een keer Cristiano Ronaldo te ontmoeten.

Het potje van Project Bethesda is nu bijna leeg. Graag gaan onze partners door met deze kleinschalige, persoonlijke hulp. Als u ook vertrouwen in hen en hun werkwijze hebt, dan ontvangen wij uw donatie graag onder vermelding van “project Bethesda” op bankrekeningnummer: NL95 INGB 068 113 2795 t.n.v. Stichting Holland-Moldova te Apeldoorn.