CORONA treft TABITA hard

Dit weekend werden we door Tima en Roman op de hoogte gebracht van de vreselijke realiteit in Tabita: het Corona-virus is daar aanwezig en heel veel mensen zijn besmet.

Van de 20 zorgmedewerkers, inclusief keukenpersoneel, zijn er 16 besmet. Een aantal van hen is in het ziekenhuis, gelukkig gaat het redelijk goed me hen. Nu zijn er nog 3 verpleegkundigen plus directeur Tima in het huis aanwezig. Zij proberen de meest noodzakelijke zorg te leveren. De maaltijden worden van elders aangevoerd.

Van de bewoners zijn er 12 die negatief testten (dus geen aantoonbare Corona infectie), zij zijn apart in een vleugel van het gebouw gehuisvest. In een andere vleugel worden 17 ouderen verzorgd die volgens de test wel besmet zijn. In het ziekenhuis is inmiddels geen plaats meer, dus deze mensen moeten in Tabita worden verzorgd. Voor het weekend zijn als wel bewoners naar het ziekenhuis gebracht, in ieder geval 5 bewoners liggen in het ziekenhuis.

De situatie is erg zorgelijk. We vragen uw gebed voor personeel en bewoners. Vanuit Nederland kunnen we niet meer doen dan geld overmaken om de noodzakelijke beschermingmiddelen in te kopen en Tabita te ondersteunen met gezonde voeding en medicijnen. U kunt daaraan bijdragen met een gift op rekening NL95 INGB 068.11.32.795
t.n.v Stichting Holland-Moldova te Apeldoorn