Nieuwe actie voor Tabita!

Zes jaar geleden heeft Tabita haar eigen watervoorziening gekregen. Wellicht herinnert u zich nog dat wij toen een actie hadden om een diepe boring te kunnen maken. Dat alles functioneert prima. In het huis wordt in de keuken, bij de was, in de toiletten en douches dankbaar gebruik gemaakt van het schone water dat nu ruim voor handen is. Bij de bouw van het huis is de riolering ook naar Nederlandse maatstaven aangelegd, dus dat geeft geen problemen.

Echter, een gemeentelijk riool is er niet! Er wordt geloosd op zinkputten, zoals dat overal in Moldavië heel gebruikelijk is. Maar die zijn eigenlijk niet berekend op deze hoeveelheid en zijn dus eerder vol. Het legen gebeurt met een tankauto, elke leging kost €50.

Stichting Holland-Moldova wil Tabita helpen zelf een dergelijke auto aan te schaffen. Deze auto kan ook commercieel worden ingezet voor het legen van de zinkputten van particulieren, scholen en bedrijven. Volgens de berekeningen van Tima Grama is het een rendabele onderneming, waarbij Tabita zelfs zonder kosten gebruik maakt van deze service. Om het ook zakelijk te benaderen, willen we het gehele bedrag (€3000) als lening verstrekken, met een looptijd van 5 jaar. Aan het eind van deze periode kan het bedrag weer ingezet worden voor een andere, nader te bepalen project. Helpt u mee deze auto te financieren? Uw bijdrage is welkom op IBAN NL95 INGB 068 11 32 795 t.n.v. st. Holland-Moldova te Apeldoorn