Voedselhulp aan Oekraïne

Op 23 september vierden we de verjaardag van Peter Chiumac en Jan te Sligte en Henk van Vliet waren daarbij aanwezig. Het is mooi om al zo lang (ruim 25 jaar) ons verbonden te weten met deze mensen.

Niet iedereen zal weten dat Peter oorspronkelijk uit Oekraïne komt en veel van zijn verwanten wonen daar nog. Peter vertelde van een grote nood in de woonplaats van een van zijn neven: er is daar een vluchtelingenkamp voor ca. 500 mensen (afkomstig uit Oost-Oekraïne) en het voedsel is schaars. Gelukkig hadden wij contant geld bij ons en we hebben direct een donatie van €2500 gedaan, te besteden aan voedselhulp.

Donderdag 13 oktober is Peters neef met zijn bus uit Oekraïne gekomen en zijn met dit geld levensmiddelen gekocht in Balti. Bijna 3 ton levensmiddelen (boekweit, rijst, soepen, bonen, gerst, thee, parelgort). Romeo Cucireav heeft de officiële exportdocumenten gereed gemaakt en zonder problemen is dit transport over de grens gegaan. ’s Avonds zat de mensen in Romankivtsy al te eten van deze producten. Wat een prachtige actie, geld dat goed besteed is!

De winter is nog niet begonnen en toch zijn er al overal tekorten, in Oekraïne maar zeker ook in Moldavië. Met uw hulp kunnen we deze mensen ondersteunen met een voedselpakket en/of brandhout. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL95 INGB 0681 132 795 t.n.v. St. Holland-Moldova.