Betesda

Dan hebben we het project Betesda wat door het gezin van Augustina wordt uitgevoerd.

Dat wil zeggen hulp aan mensen die nergens anders hulp kunnen krijgen. (daarom de naam Bethesda)

In Moldavië is er een speciale dag waarop de invaliden (zo noemen ze dat daar) centraal staan. Augustina heeft op die dag vele gezinnen bezocht en voedselpakketten gebracht die ze heeft gemaakt. Het zijn meestal gezinnen die kinderen hebben met een beperking maar ook ouderen, blinden, meervoudig gehandicapten kortom mensen die het sowieso al heel moeilijk hebben in Moldavië.

Wij ondersteunen dit project met uw giften.