Project toiletten school Gradinita

Stel je voor dat je kind naar een school gaat waar het sanitair er zo uit ziet 😱. In Gradinita, een dorpje ten zuiden van de hoofdstad Chisinau, is dat het geval. Ook voor het Moldavische schoolbestuur was dit niet aanvaardbaar, maar omdat er geen geld was om de boel te renoveren, zijn er op het schoolplein buitentoiletten gemaakt: gewoon een gat in de grond, bakstenen muren en een dak van asbest golfplaten. Ca. 100 leerlingen van 6 tot 16 jaar moeten door kou en modder daarheen bij hoge nood.

Deze zomer zal de toiletgroep in het schoolgebouw worden opgeknapt door Fundatia Daniël, de stichting van onze goede vriend en tolk Roman! En wij gaan hem daar bij helpen. De plannen zijn gemaakt en goedgekeurd, de werklui zijn er klaar voor om in juli en augustus, als de school voor de zomervakantie gesloten is, de werkzaamheden uit te voeren. De gemeente zorgt voor alle aan- en afvoerleidingen en -buizen en het vervangen van ramen en deuren en ook een Engelse Stichting draagt financieel bij.

Er ontbreekt nog ca. €4.000 om dit project uit te kunnen voeren. Dat bedrag zouden wij graag willen bijdragen, doet u ook mee? Uw gift kunt u overmaken op NL95 INGB 068 11 32 795, Stichting Holland-Moldova in Apeldoorn.