Corona Update

 Voor iedereen die zo mee leeft en graag wil weten hoe het in Tabita is:
De strikte quarantaine is opgeheven, wel blijven er nog 2 weken beperkende maatregelen. Er zijn twee bewoners overleden, mensen die al ernstige andere klachten hadden. De bewoners en personeelsleden die opgenomen waren in het ziekenhuis, zijn allen ontslagen en de besmette bewoners zijn nu voor een behandeling in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn inmiddels al weer meer personeelsleden aan het werk.

Hartelijk dank voor alle steun, financieel, moreel en in gebed. Samen hebben we bijgedragen aan het indammen van de situatie.

Ook ouderen buiten Tabita hebben het zwaar, zeker ook omdat de markten dicht zijn. Onze contactpersonen hebben zich niet alleen om Tabita bekommerd, maar ook voedselpakketten uitgedeeld aan deze kwetsbare groep.