Update over COVID-19

Het is het einde van de winterperiode en de laatste voedselpakketten worden uitgedeeld in het kader van de winterhulp. Maar hoe is de situatie in Moldavië met betrekking tot Corona? We herinneren ons nog levendig de besmettingen in Tabita in het vorig voorjaar, maar hoe is het nu?

Romeo Cucireav schrijft (9 maart 2021): “Vorige week was voor Moldavië behoorlijk moeilijk in termen van aantallen en gevallen. Op basis van de tests die donderdag werden verwerkt, bereikten we het record van nieuw bevestigde gevallen sinds het begin van de pandemie. Van 4780 tests kwamen er 1800 positief uit. Ondertussen verkeren 311 patiënten in kritieke toestand en worden dagelijks ongeveer 15-20 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van COVID-19-complicaties.

Ambtenaren zeggen dat ongeveer 4000 mensen in het hele land in ziekenhuizen liggen, wat betekent dat bijna alle COVID-19-centra op volle capaciteit werken. Ziekenhuizen zijn ook vol. In sommige liggen 2 patiënten op een bed. De komende 2 weken zullen mensen die Moldavië binnenkomen en geen negatieve test hebben ondergaan, 14 dagen lang zichzelf moeten isoleren. Het ministerie van onderwijs gaf de opdracht dat alle scholen en universiteiten de komende twee weken overgaan op online leren. Eenzame ouderen en arme (kinderrijke) gezinnen hebben het het ergst en moeilijkst. Onze actie met voedselpakketten is terecht en op juiste moment! Bedankt daarvoor!

De werkloosheid wordt ook groter. Een invloed binnen het land maken de failliete bedrijven en de Moldaviërs die uit buitenland terug komen die daar hun baan dankzij het coronavirus kwijt zijn. Volgens de statistieken zijn in de periode van het coronavirus ongeveer 12.000 bedrijven in Moldavië failliet gegaan.

“Stichting Holland-Moldova blijft zich inzetten voor de ouderen en armsten in Moldavië. In samenwerking met Global Aid Network (GAiN) willen we dit voorjaar een transport organiseren. Een financiële bijdrage voor de transportkosten is van harte welkom op bankrekening NL95 INGB 068 113 2795 t.n.v. Stichting Holland-Moldova te Apeldoorn