Voedselactie Wierden voor Moldavië

Moldavië, als armste land van Europa, heeft in de afgelopen 5 weken zeker zo’n 100.000 mensen uit Oekraïne opgevangen en gehuisvest. Voornamelijk vrouwen en kinderen, gevlucht voor de dreiging en het geweld. Zoals wij de Moldaviërs kennen, hebben ze gastvrij hun huizen, kerken en andere ruimtes ter beschikking gesteld en delen ruimhartig van hun eigen voorraden eten en brandhout. NU, na meer dan een maand, beginnen de voorraden uitgeput te raken.

Vanuit West Europa is een grote stroom hulpgoederen op gang gekomen, waar nu grote behoefte aan is, is basisvoedsel als aardappels, bonen, uien enzovoort.

Door Marten en Jennie Smeijers is in Wierden een actie gestart om aardappels te regelen en naar Moldavië te transporteren. Voor de gevluchte Oekraïners maar ook voor de Moldaviërs, die nu zelf ook met tekorten te kampen hebben. Op vrijdag 1 april is bij Broeze Akkerbouw in Hoge Hexel de eerste vracht van ruim 21 ton geladen. Het transport is georganiseerd door Stichting Global Aid Network (GAiN).

Stichting Holland-Moldova ondersteunt deze actie door onze bankrekening open te stellen voor giften om deze actie te ondersteunen. Helpt u mee, zodat zoveel mogelijk mensen te eten kunnen krijgen? Dat kan via onderstaande link of OR-code.

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=etEJcsER88wjXyzZ88eulrMbfSD5MUvi