Erna uit Zwartsluis deelt aardappels uit in armste land van Europa: ‘Mensen moeten rondkomen van 10 euro per dag’

Met een bliksemactie hoopt Erna Kiers een flink bedrag op te halen. De op de Veluwe werkzame inwoonster van Zwartsluis wil namelijk de bevolking van Moldavië helpen. Aan het begin van het nieuwe jaar reist ze naar het armste land van Europa. Ze was er al vaker en gaat daar nu aardappels uitdelen aan straatarme Moldaviërs. In nauwe samenwerking met Stichting Holland-Moldova gaat Erna op 3 januari naar Moldavië, om daar nog voor het Orthodox Kerstfeest (op 7 januari) de eerste aardappels uit te delen. Ook zullen er voedselpakketten en brandhout wordt gekocht en uitgedeeld, deels bekostigd door Stichting Holland-Moldova,…

Lees verder

Van het bestuur

Het is een jaar geleden dat onze laatste nieuwsbrief is uitgekomen. Een roerig jaar, waar Moldavië nauw betrokken is geraakt bij de oorlog in buurland Oekraïne en de spanning van een mogelijke Russische invasie heel erg werd gevoeld. De arme Moldaviërs hebben uiterst gastvrij vluchtelingen opgevangen, gehuisvest en gevoed en doen dat nog steeds. We zijn blij dat we hen in deze moeilijke tijden kunnen ondersteunen. Crisis, ook in Moldavië Het zijn moeilijke tijden, in Nederland, maar zeker ook in Moldavië. De oorlog in Oekraïne beïnvloedt het leven in Moldavië, er zijn nog bijna 100.000 vluchtelingen in het land en…

Lees verder

Winteractie!

100 van zulke pakketten heeft Roman gekocht, voor bijna €2000. Ruim 6kg per pakket, allemaal producten uit Moldavië zelf, via het netwerk van pastors en sociale werkers worden de voedselpakketten uitgedeeld in: – dorp Moldoveanca – Pastor Ruslan – 60 voedselpakketten (gemeente bestaat uit drie dorpen). Doelgroepen: arme mensen, eenzame ouderen, gehandicapten – dorp Calaraseuca – sociale werker Julia – 40 voedselpakketten voor de volgende doelgroepen: gehandicapten, eenzame oude mensen, vluchtelingen in opvanggezinnen. Ze worden uitgedeeld aan de armste bewoners van de dorpen. Heel graag had Roman ook nog brandhout uitgedeeld, daarvoor ontbreekt momenteel het geld. Brandhout is erg duur…

Lees verder

Voedselhulp aan Oekraïne

Op 23 september vierden we de verjaardag van Peter Chiumac en Jan te Sligte en Henk van Vliet waren daarbij aanwezig. Het is mooi om al zo lang (ruim 25 jaar) ons verbonden te weten met deze mensen. Niet iedereen zal weten dat Peter oorspronkelijk uit Oekraïne komt en veel van zijn verwanten wonen daar nog. Peter vertelde van een grote nood in de woonplaats van een van zijn neven: er is daar een vluchtelingenkamp voor ca. 500 mensen (afkomstig uit Oost-Oekraïne) en het voedsel is schaars. Gelukkig hadden wij contant geld bij ons en we hebben direct een donatie…

Lees verder

Hulp vanuit Stichting Holland-Moldova

Wellicht vraagt u zich af: doet Stichting Holland-Moldova niets in deze crisis in Oekraïne? Een terechte vraag, want we delen eigenlijk alleen maar berichten van anderen. Secretaris van de stichting, Henk van Vliet, is ook projectleider Moldavië bij Global Aid Network – GAiN Holland en gisteren teruggekomen uit Moldavië. Daar zijn lokale partners bezocht, samen met goede vriend en tolk Romeo Cucireav. In de komende week zullen 2 transporten vertrekken richting Balti, met daarin hulpgoederen voor de vluchtelingen en de mensen die hen opvangen én ook goederen om onze projecten in het noorden van Moldavië te ondersteunen. We zitten dus…

Lees verder

OEKRAINE • 80.000 kilo aardappelen!

Kun je je een voorstelling maken van het aantal mensen dat gevoed kan worden met 80 ton aardappelen? Nou, een heleboel, dat is zeker! In de afgelopen weken zijn er vier transporten met consumptieaardappelen vervoerd naar Moldavië. Moldavië, het armste land in Europa dat zo gastvrij Oekraïense vluchtelingen opvangt. De aardappelen zijn uitgedeeld aan Oekraïense gasten, gezinnen die Oekraïners huisvesten en aan arme Moldaviërs; denk daarbij aan ouderen, één ouder gezinnen en kinderrijke gezinnen. Een mooie actie, georganiseerd door Marten en Jennie Smeijers uit Wierden, die hun netwerk hebben gevraagd hiervoor te doneren. Echt tof! Op het kaartje kun je…

Lees verder

Hulp aan Oekraïners in Moldavië

Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak op donderdag 24 februari zijn er al ruim 300.000 mensen de grens met Moldavië over gestoken. Door de ligging van Moldavië zijn dit voornamelijk mensen uit de regio van Odessa, zij komen meestal in het zuiden van het land via de grens bij Palanca binnen. Het geel gekleurde gebied is Transnistrië, een afgescheiden regio die nauwe banden met Rusland heeft, de grens met Oekraïne is hier gesloten. In het noorden van het land zijn niet veel grote grensovergangen, veel mensen kiezen om direct van Oekraïne naar Roemenië, Slowakije, Hongarije of Polen te reizen. Van…

Lees verder

Voedselactie Wierden voor Moldavië

Moldavië, als armste land van Europa, heeft in de afgelopen 5 weken zeker zo’n 100.000 mensen uit Oekraïne opgevangen en gehuisvest. Voornamelijk vrouwen en kinderen, gevlucht voor de dreiging en het geweld. Zoals wij de Moldaviërs kennen, hebben ze gastvrij hun huizen, kerken en andere ruimtes ter beschikking gesteld en delen ruimhartig van hun eigen voorraden eten en brandhout. NU, na meer dan een maand, beginnen de voorraden uitgeput te raken. Vanuit West Europa is een grote stroom hulpgoederen op gang gekomen, waar nu grote behoefte aan is, is basisvoedsel als aardappels, bonen, uien enzovoort. Door Marten en Jennie Smeijers…

Lees verder

Crisis Oekraïne

Wellicht vraagt u zich af: doet Stichting Holland-Moldova niets in deze crisis in Oekraïne? Een terechte vraag, want we delen eigenlijk alleen maar berichten van anderen. Secretaris van de stichting, Henk van Vliet, is ook projectleider Moldavië bij Global Aid Network – GAiN Holland en gisteren teruggekomen uit Moldavië. Daar zijn lokale partners bezocht, samen met goede vriend en tolk Romeo Cucireav. In de komende week zullen 2 transporten vertrekken richting Balti, met daarin hulpgoederen voor de vluchtelingen en de mensen die hen opvangen én ook goederen om onze projecten in het noorden van Moldavië te ondersteunen. We zitten dus…

Lees verder